Powikłania ciąży mnogiej

Jaka jest istota choroby? Powikłania specyficzne dla tego typu ciąży to: rozbieżny wzrost wewnątrzmaciczny płodów, zgon wewnątrzmaciczny jednego z płodów, zespół przetoczenia krwi między płodami, współistnienie ciążowej choroby trofoblastycznej z żywym płodem. Częstość zgonów okołoporodowych w tych ciążach jest znacznie większa. Zgon jednego z płodów może nastąpić w każdym okresie ciąży. Obumarły płód ulega resorpcji. Określa się to jako zespół znikającego bliźniaka. Zespół przetoczenia krwi między płodami jest wynikiem przemieszczenia się krwi od jednego z płodów do drugiego.
Jakie występują objawy?
Szczegóły diagnostyki Diagnostyka opiera się na badaniu USG. Rozbieżny wzrost rozpoznaje się gdy różnica w masach ciała bliźniąt wynosi co namniej 15%.
Postępowanie i leczenie Leczenie zależy od rodzaju powikłania
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Z tego względu ciężarna w ciąży mnogiej wymaga uważnej opieki lekarza ginekologa-położnika.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)