POLECAMY

Posocznica bakteryjna noworodka

Jaka jest istota choroby? Czynniki ryzyka rozwoju posocznicy są związane z ciążą (przedwczesne pęknięcie błon płodowych, poród przedwczesny, ZUM u matki) i stanem noworodka (punktacja Agar < 6, zespół aspiracji smółki, zaburzenia oddychania, wady rozwojowe). Głównymi patogenami wywołującymi posocznicę u noworodków są paciorkowce, szczególnie z grupy B; gronkowiec złocisty; pałeczka okrężnicy oraz beztlenowce.
Jakie występują objawy? Występują w ciągu pierwszym dni życia lub w 2-3 tygodniu (szczególnie u noworodków z małą masą urodzeniową). Do głównych objawów zaliczamy gorączkę, zaburzenia oddychania, plamicę skórną, pobudzenie, utratę łaknienia, cechy wskazujące na wstrząs i uszkodzenie wielonarządowe.
Szczegóły diagnostyki Z badań dodatkowych należy sprawdzić posiew krwi (lub innych płynów ustrojowych), białka ostrej fazy, układ krzepnięcia oraz rozmaz krwi obwodowej. Dodatkowo stosuje się szybkie testy na obecność antygenów bakteryjnych, PCR oraz badanie radiologiczne klatki piersiowej.
Postępowanie i leczenie Postępowaniem ratującym życie jest wczesne włączenie celowanej antybiotykoterapii, wyrównanie gospodarki płynowej organizmu. Leczenie obejmuje zapewnienie wydolności wielonarządowej. Często konieczne staje się podłączenie dziecka do respiratora.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się pediatra, neonatolog, anastezjolog

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)