Posocznica

Na czym polega istota choroby?

Posocznica jest to uogólniona odpowiedź zapalna organizmu na zakażenie. Najczęściej przyczyną wystąpienia są bakterie, aczkolwiek możliwa jest posocznica związana z zakażeniem grzybiczym, wirusowym czy pierwotniakowym. Do rozpoznania posocznicy nie jest konieczne wykazanie we krwi obecności drobnoustrojów, często w ogóle się to nie udaje. Jako ciężką posocznicę określa się taką, w przebiegu której dochodzi do niewydolności wielonarządowej.

Jakie są przyczyny choroby?

Najczęstszą przyczyną posocznicy są infekcje w obrębie jamy brzusznej, układu moczowego, zapalenie płuc albo opon mózgowo-rdzeniowych. U osób ze słabą odpornością posocznica może być reakcją na każde zakażenie, w warunkach szpitalnych (najczęściej na oddziale intensywnej terapii) wywołują ja patogeny, które w normalnych warunkach nie bywają groźne.

Jakie objawy towarzyszą?

Posocznica objawia się przyspieszeniem czynności serca, przyspieszeniem oddechów a także wzrostem lub spadkiem temperatury ciała. Oprócz tego wystąpić mogą objawy zakażenia miejscowego (punkt wyjścia posocznicy).

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

U osób ze znanym miejscem zakażenia, po operacjach rozpoznanie posocznicy jest stosunkowo łatwe. Zdarza się, że pierwotnym objawem są dopiero wyżej wymienione symptomy posocznicy. Wykonuje się wielokrotne posiewy krwi, ale nawet ich ujemny wynik nie wyklucza posocznicy.

Jakie są metody leczenia?

Leczenie polega na intensywnej antybiotykoterapii, likwidacji przyczyn posocznicy(jak np. zakażone wkłucie dożylne) Chorego należy intensywnie monitorować i w razie konieczności leczyć powikłania narządowe.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zajmuje się specjalista intensywnej terapii, specjalista chorób zakaźnych.

Jaka jest profilaktyka tej choroby?

Do działań profilaktycznych zaliczane są szczepienia, których zadaniem jest zmniejszenie ryzyko zainfekowania. Jednak na rodzaj posocznicy występującej w Polsce nie ma jeszcze skutecznej szczepionki.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)