Poród samoistny

Kiedy rozpoczyna się poród?

Poród samoistny rozpoczyna się w momencie wystąpienia regularnej czynności skurczowej macicy, przynajmniej co 10 minut, powodującej skracanie i rozwieranie szyjki macicy.

Jakie są okresy porodu?

Wyróżnia się 4 okresy porodu: I okres: rozwierania – od początku porodu do całkowitego rozwarcia 10 centymetrów. II okres: wydalania – od całkowitego rozwarcia do urodzenia noworodka. III okres: łożyskowy – od urodzenia noworodka do wydalenia łożyska. IV okres: poporodowy – obejmuje dwugodzinny okres nadzoru nad rodzącą po urodzeniu noworodka.

W każdym z okresów obowiązuje monitorowanie ciężarnej i płodu z uwzględnieniem kardiotokografii. Jakiekolwiek zaburzenia w którymś z okresów wymagają podjęcia określonych działań dla bezpieczeństwa matki i płodu. Większość porodów następuje w położeniu główkowym płodu. W trakcie akcji porodowej płód dokonuje odpowiednich zwrotów, aby dostosować się do warunków przestrzennych w czasie przechodzenia przez kanał rodny.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)