POLECAMY

Poród przedłużony

Jaka jest istota choroby? Zbyt słaba czynność skurczowa macicy powoduje wydłużenie fazy utajonej pierwszego okresu porodu co objawia się spowolnieniem lub zatrzymaniem zgładzenia i rozwierania szyjki macicy. Przyczyny: dysproporcja płodowo-matczyna, osłabienie czynności skurczowej, dystocja szyjkowa. Czas trwania pierwszej fazy >18 godzin u pierwiastek i >14 godzin u wieloródek świadczy o nieprawidłowości przebiegu porodu. Leczenie polega na stymulacji czynności skurczowej macicy a gdy brak efektu zakończeniu ciąży cięciem cesarskim. Drugi okres porodu nie powinien trwać dłużej niż 2 godziny. Wydłużenie tego okresu może być spowodowane przez słabą czynność skurczową, należy wykluczyć dysproporcje między wielkością kanału rodnego i dziecka, wówczas można podać wlew z oksytocyny. Brak efektu to wskazanie do porodu zabiegowego – założenia próżniociągu, kleszczy lub cięcia cesarskiego.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)