Poród powikłany zagrożeniem życia płodu

Jaka jest istota choroby? Wiele sytuacji może doprowadzić do zagrożenia płodu. Są to: przedłużający się poród, nieprawidłowe położenia i ułożenia płodu, wypadnięcie pępowiny, ciąża przenoszona z niewydolnością łożyska, choroby ogólnoustrojowe ciężarnej jak nadciśnienie ciążowe, rzucawka, zakażenia wewnątrzmaciczne, zespół aspiracji smółki.
Jakie występują objawy? Objawy zagrożenia płodu: bradykardia, czyli czynność serca poniżej 110/min, tachykardia powyżej 160/min, duża zmienność częstości rytmu serca, znaczna kwasica u płodu.
Postępowanie i leczenie W takich sytuacjach dąży się do jak najszybszego rozwiązania ciąży przy użyciu kleszczy, próżniociągu jeśli są wskazania do ich zastosowania lub wykonania cięcia cesarskiego. Następstwa: porażenie mózgowe u noworodka, urazy porodowe, infekcja. Obowiązuje ścisły nadzór nad noworodkiem po urodzeniu.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)