Poród powikłany zaburzeniami ze strony pępowiny

Jaka jest istota choroby? Wypadnięcie pępowiny występuje rzadko, ale niesie ze sobą dramatyczne powikłania.
Szczegóły diagnostyki Konieczne jest wczesne rozpoznanie. Częściej występuje w położeniach miednicowych i poprzecznych płodu. Czynniki usposabiające: poród przedwczesny, niewspółmierność porodowa, nisko usadowione łożysko, długa i cienka pępowina, wielowodzie, ciąża wielopłodowa. Rozpoznanie można postawić poprzez badanie wewnętrzne rodzącej. Ucisk wypadniętej pępowiny przez część przodującą doprowadza do zaburzeń w przepływie krwi pępowinowym prowadzące do niedotlenienia płodu a gdy dłużej to trwa do śmierci.
Postępowanie i leczenie Wypadnięcie pępowiny jest wskazaniem do natychmiastowego cięcia cesarskiego, jeśli nie ma bardzo korzystnych warunków do ukończenia porodu siłami natury. Inne patologie pępowiny mogą doprowadzić do niedotlenienia lub wykrwawienia płodu, stwarzając bezpośrednie zagrożenie życia.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)