POLECAMY

Poród mnogi

Na czym polega poród mnogi?

Podczas porodu mnogiego jednorazowo przychodzi na świat kilkoro dzieci (najczęściej dwoje).

W ciążach bliźniaczych istnieje 9 możliwych kombinacji położenia płodów względem siebie. Najkorzystniejszą formą jest położenie główkowo-główkowe. Każdy inny rodzaj położenia związany jest z istotnym wzrostem umieralności i zachorowalności noworodków.

Pierwszy bliźniak jest narażony na spowodowane urazem porodowym krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego oraz na wstępującą infekcję wewnątrzmaciczną. Zagrożenia porodowe dla drugiego bliźniaka są głównie związane z jego nieprawidłowym położeniem oraz niedotlenieniem wewnątrzmacicznym, częściej spotyka się zespół zaburzeń oddechowych.

Jakie są przyczyny porodu mnogiego?

Poród mnogi jest zakończeniem ciąży, podczas której w macicy dochodzi do jednoczesnego rozwoju więcej niż jednego zarodka.

U człowieka najczęstszym typem tego rodzaju ciąży jest ciąża dwupłodowa nazywana ciążą bliźniaczą.

Jakie objawy towarzyszą porodowi mnogiemu?

Poród bliźniaczy siłami natury odbywa się tak jak poród pojedynczy z przerwą pomiędzy urodzeniem pierwszego i drugiego bliźniaka. Wymaga ścisłego nadzoru. Częstość powikłań porodów mnogich jest większa niż pojedynczych. Najczęściej odpowiednio wcześnie planuje się sposób rozwiązania.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować ciążę mnogą?

Objawem klinicznym, sugerującym możliwość wystąpienia ciąży mnogiej jest między innymi niezgodność wielkości macicy w stosunku do daty ostatniej miesiączki i szacowanej na tej podstawie wielkości ciąży. Podstawę diagnostyki stanowi badanie USG.

Jakie są metody postępowania?

 Najczęstszy sposób rozwiązania ciąży mnogiej to cięcie cesarskie. Poród mnogi może też odbyć się siłami natury bądź przy wspomaganiu przez użycie kleszczy lub próżniociągu.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Należy zgłosić się do ginekologa-położnika, neonatologa.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)