POLECAMY

Pooperacyjne choroby układu oddechowego

Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje schorzenia takie jak krwotok w wyniku tracheostomii, niedrożność potracheostomijna dróg oddechowych, posocznica w wyniku tracheostomii, przetoka tchawiczo-przełykowa w następstwie tracheostomii, zespół Mendelsona oraz chirurgiczne podgłośniowe zwężenie (krtani). Różnią się pomiędzy sobą etiologią, obrazem klinicznym, powikłaniami, rokowaniem oraz metodami leczenia. Omówienie tych zagadnień wykracza poza zakres niniejszego wpisu.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)