POLECAMY

Otwarta rana głowy

Na czym polega istota choroby?

Raną otwartą głowy nazywamy każdą ranę tego narządu, w wyniku, której dochodzi do rozcięcia tkanki i przerwania ciągłości skóry. Sprzyja to zabrudzeniu i zakażeniu rany.

Jakie są przyczyny choroby?

Przyczyną powstawania otwartych ran głowy są uszkodzenia mechaniczne lub działanie osób trzecich.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Otwartej ranie głowy może towarzyszyć cały szereg pobocznych objawów. Należą do nich: krwawienie, wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego, brak reakcji źrenic na światło, nieregularny oddech, widoczna tkanka mózgowa, zmieniony stan świadomości lub utrata przytomności po urazie.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Choroba diagnozowana jest na podstawie oględzin pacjenta.

Jakie są metody leczenia?

Ponieważ otwarte rany głowy powstają najczęściej na skutek wypadków niezbędne jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu i wezwanie karetki. Należy opatrzyć ranę unieruchamiając głowę. Jeśli to konieczne, przystępujemy do resuscytacji. W przypadku utraty przytomności przez osobę poszkodowaną, należy ułożyć ją w pozycji bocznej ustalonej. Nie należy powstrzymywać wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego z uszu.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Pomocy może udzielić lekarz każdej specjalności. Leczeniem zajmuje się m.in. lekarz internista, neurolog.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Na otwarte rany głowy szczególnie narażone są osoby pracujące na wysokościach, górnicy, budowlańcy. Powinni oni nosić kaski i odzież ochronną, co zminimalizuje ryzyko ewentualnych urazów.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/4 lata temu
jak długo po takim urazie chodzi się w stylowej czapeczce i kiedy można umyć głowe