Otępienie w chorobie Alzheimera

Na czym polega istota zaburzenia?

Choroba Alzheimera jest pierwotną zwyrodnieniową chorobą mózgu, w której dochodzi do zaniku kory mózgowej. Początek jest zwykle podstępny, objawy otępienne narastają stopniowo. W obrazie klinicznym dominują liczne zaburzenia poznawcze jak zaburzenia pamięci czy zaburzenia działań wykonawczych, jak planowanie czy abstrakcja.

Jakie są przyczyny zaburzenia?

Przyczyna otępienia w chorobie Alzheimera nie jest znana. Na przebieg choroby mogą mieć jednak wpływa wiek chorego, czas trwania choroby, większe nasilenie zaburzeń ruchowych.

Jakie objawy towarzyszą zaburzeniu?

Do objawów otępienia zaliczamy: zaburzenia uwagi, zaburzenia wzrokowo-przestrzenne oraz zaburzenia fluencji słownej, brak umiejętności planowania, zaburzenia snu, depresje. W dalszym stadium dochodzi do całkowitej niemożności wykonywania prostych zadań życia codziennego.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Otępienie w chorobie Alzheimera stwierdza się, gdy potwierdzi się bark obecności innych przyczyn otępienia.

W diagnostyce wykorzystywany jest obserwacja objawów. Stwierdza się brak zaburzeń świadomości, występują natomiast zaburzenia emocjonalne i behawioralne. U chorego stwierdza się chorobę Parkinsona.

Jakie są metody leczenia?

Chorobę leczy się farmakoterapią. Podczas leczenia należy odstawić leki przyjmowane na Parkinsona. Leczenie polega na prewencji inicjacji procesu chorobowego i wystąpienia zmian patologicznych i leczenie objawowe. Terapia skoncentrowana jest na poprawie funkcji poznawczych, aktywności dnia codziennego oraz redukcji zaburzeń zachowania.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zajmuje się specjalista neurolog lub psychiatra.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)