Otępienie bliżej nie określone

Jaka jest istota choroby? Rozpoznanie otępienia bliżej nieokreślonego stosowane jest w przypadku zaburzeń, które spełniają ogólne kryteria otępienia, jednak nie jest możliwe zaklasyfikowanie ich do specyficznej kategorii.
Jakie występują objawy? Stałymi i dominującymi cechami tego typu zaburzeń są zaburzenia funkcji poznawczych takich jak pamięć, intelekt oraz uczenie się lub zaburzenia sensorum, jak zaburzenia świadomości i uwagi. Zaburzona jest także sfera percepcji – występować mogą omamy, treść myślenia – w postaci urojeń oraz nastrój i emocje. Zmianom ulec także może ogólny wzorzec osobowości i zachowania.
Szczegóły diagnostyki Diagnostyka podobna jak w przypadku innych otępień, od badań neuropsychologicznych, przez badania krwi do neuroobrazowania w postaci TK czy MRI.
Postępowanie i leczenie Leczenie uzależnione jest od przebiegu, nasilenia oraz charakteru objawów.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się specjalista neurolog lub psychiatra.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)