Ostre zapalenie śródpiersia

Mediastinitis

Jest to stan zapalny w śródpiersiu, który jest następstwem pęknięcia przełyku w wyniku urazu lub przeprowadzonego badania endoskopowego. Ostre zapalenie śródpiersia może rozwinąć się w wyniku ropnia okołomigdałkowego, zapalenia ślinianek oraz ucha środkowego. Ostre zapalenie śródpiersia może być powikłaniem zabiegów chirurgicznych. 

Objawy - Ostre zapalenie śródpiersia

  • silny ból za mostkiem,
  • bolesność palpacyjna (w okolicy mostka)
  • lęk,
  • silny ból przy oddychaniu oraz podczas kaszlu,
  • duszność,
  • uczucie dyskomfortu w szyi.

Leczenie - Ostre zapalenie śródpiersia

Konieczne jest jak najszybsze postawienie rozpoznania i podjęcie leczenia. By rozpoznać ostre zapalenie śródpiersia wykonuje się rtg lub TK klatki piersiowej oraz endoskopię. Pierwsze badanie wykazuje obecność płynu lub powietrza w śródpiersiu. Podczas endoskopii można stwierdzić perforację przełyku, oskrzela lub tchawicy.

Leczenie ostrego zapalenia śródpiersia to drenaż śródpiersia i w przypadku perforacji- (przedziurawienia, pęknięcia) jego zamknięcie. U osoby z ostrym zapalaniem śródpiersia konieczne jest prowadzenie antybiotykoterapii. 

Profilaktyka - Ostre zapalenie śródpiersia

Unikanie urazów klatki piersiowej.

Przeprowadzanie badań endoskopowych zgodnie z zasadami.

Wczesne rozpoznanie i leczenie ropnia około migdałkowego.

Dodatkowe informacje - Ostre zapalenie śródpiersia

Ostre zapalenie śródpiersia to stan, który jest bezpośrednim zagrożeniem życia.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)