POLECAMY

Organiczny zespół amnestyczny

Jaka jest istota choroby? W zespole tym dominują zaburzenia pamięci świeżej i dawnej. Zachowane jest natychmiastowe przypominanie, jednak uczenie się nowego materiału jest znacznie ograniczone. Związane z tym są amnezja następcza oraz zaburzenia orientacji w czasie. Postrzeganie i inne funkcje poznawcze są względnie zachowane.
Jakie występują objawy? Obecne są zaburzenia pamięci w postaci defektu pamięci świeżej oraz niepamięci następczej i wstecznej. Zachowane odtwarzanie natychmiastowe, brak zaburzeń uwagi, świadomości oraz globalnego uszkodzenia w zakresie sprawności intelektualnej. Towarzyszyć mogą konfabulacje, brak wglądu oraz zaburzenia emocjonalne.
Szczegóły diagnostyki W diagnostyce wykorzystywane są wywiad, badania neuropsychologiczne, zdjęcia radiologiczne czaszki, TK, MRI.
Postępowanie i leczenie Rokowanie zależy od przebiegu choroby, możliwe jest prawie całkowite wyzdrowienie. Stosowane jest leczenie farmakologiczne i działania terapeutyczne.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się specjalista neurolog lub psychiatra.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)