Opieka położnicza z powodu choroby płodu

Jaka jest istota choroby? Choroba hemolityczna wynika z konfliktu w układzie grupowym krwi Rh D. Może doprowadzić do niedokrwistości i uogólnionego obrzęku płodu, wymagających wewnątrzmacicznej wymiany krwi. Diagnostyka opiera się na badaniu obecności przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom układu czerwonokrwinkowego. Możliwe są konflikty w innych układach grupowych krwi np. w układzie ABO. Wymagają podobnego postępowania. Wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu (IUGR) wymaga próby ustalenia przyczyny (palenie papierosów, infekcje wewnątrzmaciczne, zaburzenia genetyczne płodu), leczenia przyczynowego a czasami wcześniejszego rozwiązanie. Noworodki dotknięte IUGR charakteryzują się większą umieralnością okołoporodową. Makrosomia płodu obejmuje ustalenie ewentualnej przyczyny (cukrzyca ciężarnej) i rozwiązanie ciąży planowym cięciem cesarskim.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)