POLECAMY

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (Zapalenie tętnicy skroniowej)

Arteriitis gigantocellularis

Jest to zapalenie dużych i średnich tętnic. Nieznana jest przyczyna choroby. W chorobie może dojść do zajęcia tętnicy skroniowej, ocznej, tętnicy szyjnej oraz tętnicy środkowej siatkówki. Choroba może współistnieć z polimialgią reumatyczną (choroba reumatyczna –choroba tkanki łącznej). Częsciej chorują kobiety. Początek choroby ma miejsce po 50. roku życia. 

Objawy - Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic

  • utrata łaknienia,
  • gorączka (nawet do 40 stopni C),
  • ból głowy,
  • chromanie żuchwy,
  • spadek masy ciała,
  • podwójne widzenie,
  • obrzmienie tętnicy skroniowej

Leczenie - Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic

Rozpoznanie obejmuje badania laboratoryjne oraz badania obrazowe. Do pierwszych zalicza się  badanie OB (przyspieszony),  badanie stężenia białka ostrej fazy CRP (wzrost), badanie enzymów wątrobowych (wzrost fosfatazy). Badania obrazowe to usg, MRI oraz TK. U osób z podejrzeniem choroby wykonuje się badanie histologiczne wycinka tętnicy skroniowej.

Leczenie polega na podawaniu choremu kwasu acetylosalicylowego oraz glikokortykosteroidów.

Dodatkowe informacje - Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic

Chorują głównie osoby po 70. roku życia. Powikłaniem choroby może być utrata wzroku.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)