POLECAMY

Oczopląs

Nystagmus

Oczopląs to zaburzenie, które polega na tym, że niemożliwe jest utrzymanie gałek ocznych nieruchomo. Gałki oczne wykonują rytmiczne ruchy w różnych płaszczyznach. Najczęściej ruchy te odbywają się w płaszczyźnie poziomej. W wielu przypadkach oczopląs występuje po obu stronach. Oczopląs może występować razem z zezem, bielactwem, krótkowzrocznością lub dalekowzrocznością. Nierzadko oczopląs wrodzony współwystępuje z jaskrą, zaćmą wrodzoną lub wrodzonym brakiem tęczówki. Oczopląs może pojawić się w wyniku uszkodzenia móżdżku, mózgu lub błędnika. Oczopląs może wystąpić podczas stosowania niektórych leków (np. barbituranów). O oczopląsie wahadłowym mówimy wtedy gdy czas ruchu oczu w jedną stronę jest taki sam jak w stronę przeciwną. Jeśli jedna faza (ruch oczu w jedną stronę) jest szybsza to u chorego występuje oczopląs skaczący.

Podział oczopląsu:

 • oczopląs wrodzony
 • oczopląs nabyty.

Podział oczopląsu ze względu na szybkość ruchów gałek ocznych:

 • oczopląs wahadłowy,
 • oczopląs skaczący.

Podział  oczopląsu ze względu na kierunek ruchów oczopląsowych:

 • oczopląs rotacyjny,
 • oczopląs pionowy,
 • oczopląs poziomy.

Rodzaje oczopląsu:

 • oczopląs indukowany (wywołany),
 • oczopląs samoistny.

Objawy - Oczopląs

 • mimowolne ruchy gałek ocznych,
 • skaczący ruch gałek ocznych,
 • wahadłowy ruch gałek ocznych.

Leczenie - Oczopląs

Rozpoznanie oczopląsu odbywa się poprzez przeprowadzenie wywiadu z daną sobą oraz wykonanie badania wzroku. Po postawieniu diagnozy istotne jest ustalenie przyczyny oczopląsu. Leczenie oczopląsu ma na celu poprawę widzenia oraz zmniejszenie ruchów oczopląsowych. W celu korekcji wady refrakcji (krótkowzroczność, dalekowzroczność) stosuje się szkła pryzmatyczne lub soczewki kontaktowe. Uważa się, że soczewki kontaktowe oprócz korekcji wady wzroku powodują zmniejszenie ruchów oczopląsowych. U dzieci z oczopląsem stosuje się ćwiczenia pleoptyczne-ortoptyczne. Wykonuje się je po to by pobudzić odpowiedzialną za odbieranie bodźców wzrokowych i koordynowanie pracy mięśni gałkoruchowych, część mózgu. Drobny oczopląs wahadłowy, który występuje u noworodków i małych niemowląt nie podlega leczeniu gdyż jest zjawiskiem fizjologicznym. Ten rodzaj oczopląsu zwykle ustępuje wówczas gdy rozwinie się funkcja plamki żółtej. U wielu osób z oczopląsem konieczne jest leczenie operacyjne. Niestety operacje oczopląsu nie zawsze przynoszą trwałe efekty.   

Profilaktyka - Oczopląs

Okresowe badania okulistyczne.

Dodatkowe informacje - Oczopląs

Oczopląs wrodzony częściej występuje u chłopców.

Tagi: oczopląs
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)