POLECAMY

Obrzęk płuc

Oedema pulmonium

Obrzęk płuc to stan, w którym dochodzi do przesiąkania znacznej ilości płynu osoczowego z naczyń do dróg oddechowych. Przyczyną obrzęku płuc jest wzrost ciśnienia w naczyniach płucnych. Na powstawanie obrzęku płuc wpływ mają różne czynniki. Zalicza się do nich głownie czynniki pochodzenia sercowego oraz pozasercowego. Do pierwszych należy:

 • zwężenie zastawki dwudzielnej,
 • ostre zaburzenia pracy serca,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • zawał serca,
 • wady ujścia aorty

Pozasercowe przyczyny obrzęku płuc to:

 • ostra niewydolność nerek,
 • ciężkie uszkodzenie mózgu,
 • zapalenie płuc,
 • choroba wysokościowa,
 • zachłyśnięcie płynami.

Objawy - Obrzęk płuc

 • niepokój,
 • kaszel,
 • duszność,
 • bladość powłok,
 • zlewne poty,
 • pienista wydzielina podbarwiona krwią,
 • słyszalny świst,
 • hipotonia lub hipertonia,
 • chory doznaje ulgi w pozycji siedzącej,
 • przyśpieszona czynność serca.

Leczenie - Obrzęk płuc

Leczenie ma na celu jak najszybsze poprawienie utlenowania krwi i zmniejszenie duszności. Stosuje się leki nasercowe, moczopędne, uspokajające i tlen do oddychania. Odwodnienie jest konieczne, ponieważ nadmiar płynów powoduje obrzęk płuc. Chory nie powinien wówczas przyjmować płynów ani pokarmów stałych. Osoba u której wystąpił obrzęk płuc musi przebywać w szpitalu. Sposób leczenia zależy także od schorzenia, które wywołało obrzęk płuc. Jeśli np. przyczyną obrzęku płuc był zawał serca to konieczne jest wszczepienie pomostów naczyniowych.

Profilaktyka - Obrzęk płuc

Leczenie wszystkich chorób, w których może dojść do obrzęku płuc.

Dodatkowe informacje - Obrzęk płuc

Obrzęk płuc bardzo rzadko występuje u dzieci.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)