Niezłośliwy nowotwór mózgu

Jaka jest istota choroby? Nawet jeśli nowotwory ośrodkowego układu nerwowego wykazują cechy łagodne morfologicznie to ze względu na swą lokalizację mogą powodować złośliwość kliniczną wynikającą z ucisku na ważne życiowo struktury i ośrodki oraz mogą stwarzać trudności w chirurgicznej resekcji zmiany.
Jakie występują objawy?
Jakie występują objawy? niedowłady i porażenia, zaburzenia czucia, mowy, widzenia, zaburzenia orientacji przestrzennej i równowagi. Ze względu na swe rozmiary mogą powodować zespół wzrostu ciśnienia sródczaszkowego objawiający się bólami głowy, nudnościami, wymiotami, zaburzeniami orientacji – tak zwany zespół masy.
Szczegóły diagnostyki Diagnostyka opiera się na tomografii komputerowej z kontrastem oraz rezonansie magnetycznym.
Postępowanie i leczenie
Postępowanie i leczenie w miarę możliwości chirurgiczna resekcja zmiany, zwykle z następową radioterapią. Mogą dawać wznowy, które zwykle wykazują wyższy stopnień złośliwości.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się neurochirurg.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)