Niezłośliwe nowotwory narządów klatki piersiowej

Jaka jest istota choroby? Nowotwory układu chłonnego nie występują w wersjach łagodnych. Spośród zmian łagodnych w śródpiersiu spotyka się potworniaki, nerwiaki, tłuszczaki, włokniaki.
Jakie występują objawy? Mogą one dawać objawy ucisku sąsiednich struktur np. przełyku, oskrzeli, tchawicy. Wśród pierwotnych nowotworów serca dominują rozrosty łagodne. Śluzaki, tłuszczaki, włókniaki, mięśniaki prążkowanokomórkowe stanowią 80 – 90% pierwotnych nowotworów serca. Śluzaki najczęściej lokalizują się w przedsionkach. Zwykle jest to pojedynczy guz, często uszypułowany. Może powodować powikłania zatorowe. Tłuszczaki z kolei lokalizują się w komorach lub w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Mogą im towarzyszyć arytmie i zaburzenia funkcji zastawek. Mięśniak serca może powodować upośledzenie przepływu krwi w sercu.
Postępowanie i leczenie Leczenie polega na chirurgiczne resekcji zmian.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się chirurg

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)