POLECAMY

Niezłośliwe nowotwory gruczołów endokrynnych

W przysadce najczęściej występują gruczolaki. Mogą być czynne hormonalnie wówczas dają różnorodne objawy nadczynności uzależnione od produkowanego hormonu. Mogą być również nieczynne hormonalnie i powodować niedoczynność przysadki w wyniku ucisku na pozostały miąższ. Poprzez ucisk na skrzyżowanie nerwów wzrokowych często dają ubytki w polu widzenia. Są to miękkie guzy dobrze odgraniczone. Diagnostyka opiera się głownie na rezonansie magnetycznym. Nadczynność przytarczyc często jest spowodowana gruczolakiem. W nadnerczach również często spotykamy gruczolaki. W zależności od tego w której warstwie się rozwiną mogą dawać objawy hipealdosteronizmu, zespołu Cushinga wynikającego z nadmiaru glikokortytkosteroidów oraz objawy nadmiaru katecholamin gdy rozwija się w obrębie rdzenia. Diagnostyka opiera się na tomografii komputerowej brzucha oraz specyficznych testach hormonalnych. Leczenie wszystkich gruczolaków gruczołów wydzielania wewnętrznego ogranicza się do chirurgicznej resekcji guza.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)