POLECAMY

Niewydolność oddechowa

Insufficientia respiratoria

Niewydolność oddechowa wynika z zaburzenia czynności układu oddechowego. Zaburzenia te upośledzają dyfuzję w płucach. Niedostateczne jest wysycenie tlenem krwi oraz w organizmie jest nadmierny poziom dwutlenku węgla. Przyczyną niewydolności oddechowej mogą być choroby narządu oddechowego (np. dychawica oskrzelowa, zapalenie płuc, zaburzenia drożności górnych dróg oddechowych-ciało obce, obrzęk krtani), układu pokarmowego z zaburzeniami metabolicznymi (kwasica), układu krążenia (np. wady serca) a także ośrodkowego układu nerwowego (zapalenie mózgu, krwiak wewnątrzczaszkowy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Nierzadko przyczyną niewydolności oddechowej zwłaszcza u dzieci są zatrucia.

Podział niewydolności oddechowej:

Podział według Campbella:

 • całkowita niewydolność oddechowa,
 • częściowa niewydolność oddechowa.

Podział ze względu na przebieg:

 • ostra niewydolność oddechowa,
 • przewlekła niewydolność oddechowa.

Objawy - Niewydolność oddechowa

Objawy niewydolności oddechowej:

 • sinica,
 • bladość,
 • duszność:
  1. duszność wydechowa- wydech jest wydłużony (utrudnienie oddychania dotyczy dolnych dróg oddechowych),
  2. duszność wdechowa- głośny wdech (utrudnienie oddychania dotyczy górnych dróg oddechowych),
  3. duszność wdechowo-wydechowa ( w schorzeniu opłucnej i płuc),

Objawy duszności:

 • stękający oddech,
 • poruszanie skrzydełkami nosa (podczas oddychania),
 • „wciąganie” klatki piersiowej przy wdechu.

Leczenie - Niewydolność oddechowa

Niewydolność oddechową rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych a także po dokonaniu pomiaru sprężystości gazów krwi tętniczej lub kapilarnej. Leczenie polega na leczeniu choroby podstawowej, która doprowadziła do niewydolności oddechowej a także leczeniu objawowym. Istotne znaczenie ma zapewnienie drożności dróg oddechowych oraz tlenoterapia. 

 

Profilaktyka - Niewydolność oddechowa

Profilaktyka i leczenie zakażenia dróg oddechowych oraz innych chorób, które mogą być przyczyną niewydolności oddechowej.

Profilaktyka zatruć u dzieci (odpowiednie przechowywanie toksycznych substancji, leków).

Unikanie palenia tytoniu.

Dodatkowe informacje - Niewydolność oddechowa

Mały rozmiar dróg oddechowych u dzieci sprawia, że szybciej dochodzi u nich do niewydolności oddechowej.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)