Niespecyficzne zaburzenie nastroju

Jaka jest istota choroby? Kategoria stosowana w przypadku zaburzeń nastroju, które nie spełniają kryteriów diagnostycznych żadnego z innych wyróżnionych zaburzeń.
Szczegóły diagnostyki Diagnostyka obejmuje obserwację i wywiad psychiatryczny oraz ocenę psychologiczną.
Postępowanie i leczenie Leczenie uzależnione od objawów.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się specjalista psychiatra.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)