POLECAMY

Niedrożność jelit bez przepukliny

Na czym polega istota choroby?

Niedrożność jelit to stan chorobowy charakteryzujący się częściowym lub całkowitym zatrzymaniem przechodzenia treści pokarmowej do kolejnych odcinków przewodu pokarmowego. Wtórnie dochodzi do zatrzymania perystaltyki jelit, zalegania treści pokarmowej ponad poziomem niedrożności, rozdęcia jelit. W konsekwencji może dojść do szeregu powikłań: perforacji  jelita, zapalenia otrzewnej i wielu innych.

Jakie są przyczyny choroby?

Niedrożność jelit dzielimy na porażenną i mechaniczną. Niedrożność porażenną dzielimy na pierwotną i wtórną. Niedrożność porażenna pierwotna występuje bardzo rzadko w chorobach neurologicznych. Niedrożność porażenna wtórna może pojawiać się po pewnym czasie trwania niedrożności mechanicznej. Niedrożność mechaniczną można dalej podzielić na obturacyjną (zamknięcie drogi pokarmowej przez zwężenie światła jelita np. przez nowotwór) i strangulacyjną (skręt jelita, wgłobienie, zadzieżgnięcie).

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Objawy charakterystyczne dla niedrożności przewodu pokarmowego, niezależne od jej przyczyny, to: ból brzucha, wymioty, zaparcia, wzdęcia, gorączka. Odróżnienie niedrożności mechanicznej od porażennej wymaga wykonania badań obrazowych oraz osłuchania brzucha. Dla niedrożności porażennej charakterystyczna jest tzw. cisza w brzuchu i znaczne rozdęcie jelit, natomiast w niedrożności mechanicznej słychać jest silne przelewanie treści pokarmowej.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Rozpoznanie niedrożności jelit odbywa się na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego pacjenta. Wykonuje się badania laboratoryjne, takie jak: morfologię krwi obwodowej, badania biochemiczne i serologiczne. Do podstawowych badań obrazowych należy zdjęcie RTG przeglądowe jamy brzusznej lub z kontrastem, USG jamy brzusznej, rzadziej tomografia komputerowa lub endoskopia.

Jakie są metody leczenia?

Leczeniem z wyboru niedrożności jelit jest leczenie operacyjne. Konieczne jest jak najszybsze znalezienie miejsca niedrożności oraz ustalenie przyczyny. W większości przypadków ustalenie przyczyny możliwe jest jedynie podczas operacji, co umożliwia jednocześnie jednoczasowe usunięcie powodu niedrożności. Jeżeli doszło do powikłań, operacja umożliwia także najszybsze zlokalizowanie perforacji oraz leczenie zapalenia otrzewnej z drenażem. Pooperacyjnie stosuje się profilaktyczną lub celowaną antybiotykoterapię w zależności od przyczyny oraz standardowe leczenie pooperacyjne (przeciwbólowe, żywienie, nawadnianie).

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Niedrożnością jelit zajmuje się chirurg. Do niego zostaniemy skierowani z silnym bólem brzucha i wynikami badań sugerującymi niedrożność. Rzadko możemy trafić najpierw do gastroenterologa.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Nie ma specjalnej profilaktyki niedrożności jelit. Zaleca się odpowiednią higienę przewodu pokarmowego: regularne wypróżnianie się, picie dużej ilości płynów, dietę bogato resztkową.

Jakie leki są zalecane w tej chorobie?

Wszystkie leki potrzebne przy niedrożności jelit podawane są w szpitalu. Nie przyjmuj sam żadnych leków, chyba że przyjmujesz je na stałe i dotyczą innej choroby podstawowej, na którą się leczysz.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)