POLECAMY

Niedotlenienie wewnątrzmaciczne

Jaka jest istota choroby?

Niedotlenienie wewnątrzmaciczne występuje, gdy płód jest pozbawiony dostarczanego tlenu -zachodzą 2 procesy - hipoksja (niedobór tlenu na poziomie komórkowym) i hipoksemia (obniżenie stężenia parcjalnego tlenu i saturacji poniżej 85%), którym towarzyszy kwasica metaboliczna. Przyczyną niedotlenienia wewnątrzmacicznego mogą być zaburzenia rozwojowe (wrodzone wady serca, przepuklina przeponowa), krwotok (przedwczesne oddzielenie się łożyska, przerwanie sznura pęcinowego), hipotermia, leki (znieczulające, MgSO4), zespół aspiracji smółki, IUGR, dysfunkcja łożyska, palenie papierosów podczas ciąży, ucisk sznura pępowinowego oraz niedotlenienie matki.

Jakie są przyczyny niedotlenienia wewnątrzmacicznego?

Najczęstszą przyczyną jest zatrucie ciążowe zwane EPH gestoza. Często, choć nie kończy się zgonem, ma groźne powikłania.

Jakie występują objawy?

Niedotlenienie jest klinicznie oceniane w skali Apgar (zazwyczaj niska punktacja). Łagodne niedotlenienie objawia się jako hiperwentylacja, nadpobudliwość i niedostateczne przybytki masy. W postaci umiarkowanej dziecko wykazuje znaczne zaburzenia napięcia mięśniowego, drgawki. W ciężkim niedotlenieniu obecne są uszkodzenia wielonarządowe, śpiączka, drgawki oporne na leczenie oraz nie stwierdza się prawidłowych spontanicznych ruchów i odpowiedzi na ból.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

 Niedotlenienie jest rozpoznawane na podstawie badania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej (pH <7.1 i nadmiar zasad BE<12 mEq/l), analizę kardiotokograficzną i ocenę kliniczną w skali Agar.

Jakie są metody leczenia?

Jeżeli to konieczne należy rozpocząć czynności resuscytacyjne. W stabilnym stanie noworodek wymaga wspomaganej wentylacji, wyrównywania zaburzeń kwasowo-zasadowych, odpowiedniej podaży płynów i kalorii.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zajmuje się pediatra, neonatolog.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)