POLECAMY

Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 (niedokrwistość addisona - biermera)


Na czym polega istota choroby?

Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 występuje dosyć rzadko, ze szczytem zachorowań około 60. roku życia. Częściej chorują na nią kobiety i osoby z grupą krwi A. Zdarza się, że choroba występuje rodzinnie.

U podłoża choroby leżą mechanizmy autoimmunologiczne, w wyniku których powstają przeciwciała niszczące czynnik wewnętrzny Castle’a w żołądku, odpowiedzialny za prawidłowe wchłanianie witaminy B12, oraz prowadzące do zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka.

U chorych na chorobę Addisona-Biermera występuje 2-3-krotnie większe ryzyko rozwoju raka żołądka.

Jakie są przyczyny choroby?

Przyczyną choroby są zaburzenia autoimmunologiczne. W wyniku braku witaminy B12 dochodzi do zaburzeń metabolizmu i syntezy kwasów nukleinowych.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Objawy choroby są typowe dla anemii: osłabienie, łatwa męczliwość, bóle głowy, bladość skóry i śluzówek, przyspieszona czynność serca. Chorobie towarzyszą objawy ze strony przewodu pokarmowego, objawy neurologiczne i psychiatryczne. Ze strony przewodu pokarmowego mogą pojawić się: zapalenie języka, biegunki, zaparcia, utrata łaknienia, utrata poczucia smaku. Do symptomów neurologicznych należą: drętwienie kończyn, niestabilny chód, zaburzenia pamięci, zaburzenia czucia oraz zanik nerwu wzrokowego. Do objawów psychiatrycznych zaliczyć można: apatię, drażliwość, zaburzenia świadomości, stany depresyjne.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Aby zdiagnozować niedokrwistość złośliwą, wykonuje się morfologię krwi obwodowej oraz przeprowadza się badanie bioptatu szpiku.

We krwi stwierdza się obniżone stężenie hemoglobiny, obecność dużych erytrocytów (MCV>110 fl). Ponadto w surowicy obserwuje się obniżony poziom witaminy B12 i obecność specyficznych przeciwciał. Dodatkowo wykonuje się test Schillinga, służący ocenie wchłaniania witaminy B12.

Badanie bioptatu szpiku jest badaniem rozstrzygającym. Stwierdza się w nim odnowę megaloblastyczną.

Jakie są metody leczenia?

Chorobę można skutecznie leczyć podając witaminę B12 w zastrzykach domięśniowych raz dziennie przez pierwsze 10-14 dni, a następnie raz w miesiącu do końca życia. Jeżeli na skutek choroby doszło do uszkodzenia rdzenia kręgowego, jest ono nieodwracalne.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Pomoc można uzyskać u internisty lub hematologa.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Chorobie nie da się przeciwdziałać. W przypadku pojawienia się objawów należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza, w celu podjęcia odpowiedniego leczenia.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)