Nadciśnienie tętnicze nakładające się na ciążę

Jaka jest istota choroby? Ciąża wikłana nadciśnieniem tętniczym jest ciążą wysokiego ryzyka. Może wiązać się z następującymi powikłaniami: wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu lub nawet jego obumarciem, wystąpieniem stanu przedrzucawkowego, przedwczesnym oddzieleniem się łożyska oraz wcześniejszym zakończeniem ciąży. Do czynników ryzyka wystąpienia powikłań zalicza się: wiek > 40 lat, wartości RR > 160/110 mm Hg, nadciśnienie tętnicze trwające co najmniej 15 lat, cukrzyca, schorzenia nerek, schorzenia tkanki łącznej, wywiad położniczy obciążony stratą ciąży.
Jakie występują objawy? Nadciśnienie tętnicze, czyli wartości ciśnienia powyżej 140/90 mmHg istniejące i rozpoznane przed ciążą lub przed ukończeniem 20. tygodnia ciąży i utrzymujące się dłużej niż 6 tygodni po porodzie. Może być samoistne albo wtórne do choroby nerek czy zaburzeń endokrynologicznych.
Szczegóły diagnostyki Ważne są zatem pomiary ciśnienia tętniczego.
Postępowanie i leczenie Najczęściej wymaga leczenia hipotensyjnego. Należy odstawić leki o działaniu teratogennym, takie jak inhibitory konwertazy angiotensyny i antagoniści receptora dla angiotensyny AT1. Ponadto zaleca się ograniczenie aktywności fizycznej, stosowania diety ubogosodowej. Kobieta wymaga regularnej ultrasonograficznej kontroli ciąży i kontroli funkcji nerek.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się lekarz ginekolog albo hipertensjolog

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)