Nadciśnienie ciążowe z białkomoczem

Na czym polega istota choroby?           

Nadciśnienie ciążowe z białkomoczem określane jest jako stan przedrzucawkowy, czyli pojawienie się nadciśnienie tętniczego po 20. tygodniu ciąży, w okresie porodu lub połogu ze znamiennym białkomoczem. Charakteryzuje się ona  uogólnionym skurczem naczyń krwionośnych. Stan przedrzucawkowy może przejść w rzucawkę.

Wyróżnia się postać łagodną i ciężką. Najcięższą postacią stanu przedrzucawkowego jest zespół HELLP – hemoliza, podwyższona aktywność enzymów wątrobowych, małopłytkowość.

Jakie są przyczyny choroby?

Etiologia choroby nie została wyjaśniona.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Nadciśnienie ciążowe może objawiać się bólami głowy i występowaniem obrzęków. Zazwyczaj jednak objawy są niespecyficzne.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Istotne jest monitorowanie stanu płodu i rozwoju choroby u matki. Należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze. Wczesne rozpoznanie i wdrożenie leczenia znacznie zmniejsza ryzyko dla matki i płodu.

Jakie są metody leczenia?

Leczenia ma zapobiec rozwojowi stanu rzucawkowego. Leczenie hipotensyjne stosuje się przy wartościach ciśnienia rozkurczowego > 100 mm Hg .Podaje się metyldopę oraz blokery kanału wapniowego. A Jedynym leczeniem przyczynowym jest rozwiązanie ciąży. U wszystkich kobiet ciąża musi być rozwiązana przed 40. tygodniem.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zajmuje się ginekolog i hipertensjolog. Gdy ciśnienie wzrośnie do poziomu 170/ 110 mm Hg należy zgłosić się do szpitala.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)