POLECAMY

Nadciśnienie ciążowe

Na czym polega istota choroby?

Wystąpienie nadciśnienia w ciąży jest związane z istotnym ryzykiem powikłań u matki i płodu. Przybiera 2 formy: jako nadciśnienie przemijające, jeśli w czasie porodu nie wystąpił stan przedrzucawkowy i ciśnienie tętnicze uległo normalizacji w ciągu 12 tygodni po porodzie albo jako nadciśnienie przewlekłe, jeśli podwyższone wartości ciśnienia tętniczego utrzymują się dłużej niż 12 tygodni od zakończenia ciąży. Nadciśnienie tętnicze w ciąży jest przyczyną zwiększonej śmiertelności matek i płodów. Może ono doprowadzić do: niewydolności nerek, krwotoku do mózgu, niewydolności wątroby.

Jakie są przyczyny choroby?

Nadciśnienie tętnicze, które zostało stwierdzone podczas ciąży częściej rozwija się u pierworódek, matek po 35. roku życia oraz w przypadku ciąży wielopłodowej.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Choroba może przebiegać bezobjawowo. Niektóre pacjentki skarżą się na ból głowy. Objawem, który powinien cię zaniepokoić są obrzęki.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

U ciężarnej należy przeprowadzać pomiary ciśnienia tętniczego krwi. Lekarz przeprowadza również badanie przepływów krwi w tętnicy pępowinowej.

Jakie są metody leczenia?

Leczenie farmakologiczne należy rozpocząć przy wartościach ciśnienia rozkurczowego > 100 mm Hg. Leczenie farmakologiczne ma na celu zapobieganie rzucawce i innym poważnym powikłaniom stanu przedrzucawkowego. Najczęściej stosuje się metyldopę, nifedypinę, labetalol. Inhibitory konwertazy angiotensyny i antagoniści receptora dla angiotensyny AT1 ze względu na działanie teratogenne są przeciwwskazane.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Nadciśnienie ciążowe leczy ginekolog-położnik i  hipertensjolog.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)