POLECAMY

Nabyta aplazja czysto czerwonokrwinkowa (erythroblastopenia)

Jaka jest istota choroby? Choroba występuje u osób po 40. roku życia. Wywołują ją zakażenia wirusowe, zaburzenia immunologiczne (np. grasiczak), choroby autoimmunologiczne (toczeń układowy rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów), przewlekła białaczka limfocytowa. Niekiedy choroba rozwija się u osób długotrwale leczonych erytropoetyną z powodu przewlekłej niewydolności nerek.
Jakie występują objawy? Objawy zależą od stopnia niedoboru erytrocytów. Dominują ogólne symptomy niedokrwistości i niedotlenienia narządów.
Szczegóły diagnostyki W badaniu krwi stwierdza się zmniejszone stężenie hemoglobiny, krwinki są prawidłowej wielkości, ale jest znacznie zmniejszony odsetek młodych krwinek (retikulocytów).
Postępowanie i leczenie W leczeniu schorzenia stosuje się glikokortykoidy i przetoczenia koncentratu krwinek czerwonych. W razie nieskuteczności leczenia sterydami podaje się leki immunosupresyjne lub przeciwciała monoklonalne. W niektórych przypadkach skuteczne bywa usunięcie śledziony.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem erytroblastopenii zajmują się hematolodzy.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)