POLECAMY

Moczenie mimowolne

Jaka jest istota choroby? Mimowolne oddawanie moczu w ciągu dnia i/lub w nocy, które nie ma związku z brakiem kontroli pęcherza spowodowanym zaburzeniami neurologicznymi, napadami padaczkowymi czy niesprawnością dróg moczowych.
Jakie występują objawy? Objawem jest mimowolne lub zamierzone oddawanie moczu do łóżka lub w ubranie. Występuje u dzieci, których wiek kalendarzowy i umysłowy wynosi co najmniej 5 lat.
Szczegóły diagnostyki W diagnostyce podstawowe znaczenie ma wywiad, obserwacja i psychologiczna ocena funkcjonowania.
Postępowanie i leczenie W leczeniu wykorzystuje się techniki behawioralne (nagradzanie suchych nocy, budzik śródnocny), farmakoterapię (dezmopresyna, imipramina), poradnictwo i psychoterapię rodzinną.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się specjalista psychiatra, psycholog.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)