Migotanie i trzepotanie przedsionków

Na czym polega istota choroby?

W migotaniu przedsionków szybkie skurcze przedsionków (350-700/min) odbywają się w sposób nieskoordynowany ze skurczami komór. W trzepotaniu przedsionków tempo skurczów jest nieco wolniejsze (250-350/min), ale ciągle zbyt szybkie względem komór. W obu przypadkach dochodzi do nieefektywnych skurczów całego serca i osłabienia jego funkcji jako pompy. Konsekwencją szybkich skurczów przedsionków jest niestety również niemiarowy rytm skurczu komór. Arytmie te mogą pojawiać się okresowo lub trwać nieprzerwanie latami. Mogą też przechodzić jedna w drugą.

Jakie są przyczyny choroby?

Najczęstszą przyczyną migotania i trzepotania przedsionków jest choroba organiczna serca. Możemy tutaj wymienić: wady zastawek serca, chorobę niedokrwienną serca, kardiomiopatie, wrodzone lub nabyte wady serca, zapalenie mięśnia serca oraz choroby układowe przebiegające z zajęciem mięśnia sercowego (sarkoidoza, amyloidoza, nowotwory). Do chorób ogólnoustrojowych przyczyniających się do powstania migotania lub trzepotania przedsionków zaliczamy: nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy, choroby płuc przebiegające z niewydolnością oddechową oraz zatrucia lekami i toksynami.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Najczęstsze objawy arytmii nadkomorowych to: duszność, kołatanie serca, zmęczenie, zawroty głowy, napadowe poty, uczucie dyskomfortu lub ucisku w klatce piersiowej. Czasem napad migotania przedsionków i trzepotania przedsionków (rzadziej) może prowadzić do omdlenia lub zasłabnięcia. Jeżeli arytmia trwa długo, serce adaptuje się do patologii i pacjent może nie odczuwać żadnych dolegliwości.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Podstawową rozpoznania jest EKG. Jeżeli wystąpią wątpliwości diagnostyczne wykonuje się dodatkowo EKG wysiłkowe i 24-godzinną rejestrację akcji serca (EKG metodą Holtera). Diagnostykę arytmii, nawet z już postawionym rozpoznaniem, zawsze poszerza się o ECHO serca. Pozwala na ocenę budowy i funkcji serca, a co za tym idzie – diagnostykę przyczyn arytmii.

Jakie są metody leczenia?

Leczenie możemy podzielić na doraźne i przewlekłe. W doraźnym leczeniu migotania i trzepotania przedsionków najważniejsze jest opanowanie arytmii i zmniejszenie objawów. W ostrym ataku migotania przedsionków konieczne może być wykonanie kardiowersji elektrycznej. U osób z przetrwałym (przewlekłym) migotaniem przedsionków stosuje się leczenie farmakologiczne (leki antyarytmiczne) lub operacyjne (ablacja przezskórna, ablacja chirurgiczna). Poza leczeniem przyczynowym i objawowym, konieczne jest zapobieganie powikłaniom, w szczególności udarowi mózgu i innym zatorom.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Zaburzeniami rytmu serca zajmuje się kardiolog. Jeżeli jednak czujesz się źle i masz ostry napad zaburzenia rytmu serca - nie czekaj, natychmiast udaj się do szpitala, albo wezwij pogotowie ratunkowe.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Nie można zapobiegać samemu migotaniu czy trzepotaniu przedsionków. Można jedynie stosować profilaktykę chorób serca, takich jak choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie czy miażdżyca. Migotanie przedsionków jest prawie zawsze chorobą wtórną i objawem innych patologii. Jeżeli jednak już zachorujemy na migotanie przedsionków, najważniejsze jest stosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej. Powikłania zakrzepowo-zatorowe, w tym udar mózgu, są najczęstszymi komplikacjami u osób z migotaniem przedsionków.

Jakie leki są zalecane w tej chorobie?

W migotaniu przedsionków stosuje się leki kontrolujące czynność komór serca: blokery kanału wapniowego (werapamil, diltiazem), beta-blokery (metoprolol) oraz digoksynę. W ostrym ataku migotania przedsionków stosuje się propafenon lub amiodaron.

Gdzie szukać wsparcia?

Jeżeli objawy są bardzo uciążliwe i czujesz się bardzo źle – wezwij karetkę pogotowia lub udaj się do szpitala. Jeżeli podejrzewasz u siebie migotanie przedsionków, ale objawy są niezbyt nasilone – udaj się najpierw do swojego lekarza rodzinnego.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (3)
/25.08.2014 09:57
Czy to jeszcze aktualne?
/20.10.2013 15:37
[quote=~Paulina] Witam, nazywam się Paulina. Jestem studentką II roku na kierunku pielęgniarstwo i obecnie piszę pracę magisterską na temat "Migotanie przedsionków- analiza czynników ryzyka nawrotu arytmii." Chciałabym bardzo prosić Państwa o uzupełnienie anonimowej ankiety. Wszystkie informacje w niej zawarte będą wykorzystane jedynie w celach naukowych, a bardzo mi zależy na tym aby ta praca była rzetelna i jak najlepsza. Oto adres, gdzie znajduję się moja ankieta: http://moje-ankiety.pl/respond-42757.html Z góry dziękuję i pozdrawiam. [/quote]
/18.04.2013 23:39
Witam, nazywam się Paulina. Jestem studentką II roku na kierunku pielęgniarstwo i obecnie piszę pracę magisterską na temat "Migotanie przedsionków- analiza czynników ryzyka nawrotu arytmii." Chciałabym bardzo prosić Państwa o uzupełnienie anonimowej ankiety. Wszystkie informacje w niej zawarte będą wykorzystane jedynie w celach naukowych, a bardzo mi zależy na tym aby ta praca była rzetelna i jak najlepsza. Oto adres, gdzie znajduję się moja ankieta: http://moje-ankiety.pl/respond-42757.html Z góry dziękuję i pozdrawiam.