Majaczenie

Jaka jest istota choroby? Zespół ten charakteryzuje się równoległym występowaniem zaburzeń świadomości i uwagi, spostrzegania, myślenia, pamięci, aktywności psychoruchowej, emocji oraz rytmu snu i czuwania. Stan majaczeniowy może nakładać się na otępienie lub w nie przechodzić.
Jakie występują objawy? Do objawów majaczenia tego rodzaju należą zaburzenia świadomości i uwagi. Zmniejszona jest zdolność ukierunkowania, skupiania, utrzymywania i przerzucania uwagi. Zaburzeniu ulegają także procesy poznawcze, występować mogą iluzje i omamy, upośledzone myślenie abstrakcyjne. Towarzyszyć mogą zaburzenia psychoruchowe np. w postaci nadmiernej lub niedostatecznej aktywności oraz bezsenność. Typowe są także depresja, lęk, euforia lub apatia.
Szczegóły diagnostyki W diagnostyce wykorzystywane są wywiad, ocena stanu psychicznego, badanie fizykalne, w niektórych przypadkach badanie EEG.
Postępowanie i leczenie Leczenie ukierunkowane jest na przyczyny majaczenia, stosuje się także leczenie objawowe. Ważną rolę odgrywa wyrównanie zaburzeń w gospodarce wodno – elektrolitowej.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się specjalista neurolog lub psychiatra.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)