POLECAMY

Lekkie upośledzenie umysłowe

Na czym polega istota choroby?

Obniżenie poziomu funkcjonowania intelektualnego porównywalne do sprawności dziecka w wieku 9-12 lat. Iloraz inteligencji mieści się w przedziale 55 – 69. Choroba rozpoczyna się przed 18. rokiem życia. Większość osób z lekkim upośledzeniem jest niezależna w zakresie samoobsługi i praktycznych, domowych czynności (ich tempo bywa wolniejsze). Osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym mogą ukończyć szkołę podstawową. Niestety nie radzą sobie w trudniejszych sytuacjach życiowych.

Jakie są przyczyny choroby?

Lekkie upośledzenie umysłowe uwarunkowane jest wieloczynnikowo. Rzadko jest ono skutkiem uszkodzenia układu nerwowego. Większość dzieci z tym typem upośledzenia pochodzi z rodzin o niższym statusie i o niższym wykształceniu. Jest to tak zwane upośledzenie rodzinno-kulturowe, na którego wystąpienie mają wpływ: czynniki genetyczne, środowiskowe i rodzinne.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Charakterystyczne dla lekkiego upośledzenia umysłowego są: mała precyzyjność spostrzegania, ograniczony zakres uwagi, wolne tempo uczenia się, zwolniony tok myślenia, opóźniony rozwój mowy, brak precyzji ruchów, zachowana uczuciowość wyższa, przystosowanie społeczne utrudnione, dobra pamięć mechanicza, wady wymowy, mała samodzielność myślenia. Część osób z lekkim upośledzeniem umysłowym może nigdy nie zostać zdiagnozowana. Problemy z nauką i agresję tłumaczy się problemami rodzinnymi lub małym zaangażowaniem ucznia.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Diagnostyka obejuje ocenę poziomu inteligencji (testy psychometryczne) oraz analizę funkcjonowania (wywiad zebrany od otoczenia, obserwacja, badanie fizykalne).

Jakie są metody leczenia?

Brak leczenia bezpośrednio wpływającego na poziom inteligencji. Duże znaczenie mają programy edukacyjne, rehabilitacja. Farmakoterapia stosowana jest np. w leczeniu wybuchów agresji. Dziecko upośledzone w stopniu lekkim powinno chodzić do specjalnej szkoły podstawowej, szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi oraz zawodowej szkoły specjalnej. Niektóre dzieci radzą sobie w szkołach ogólnodostępnych. Rodzice dziecka z lekkim upośledzeniem powinni utrzymywać kontakt z pedagogiem i nauczycielami. Współpraca między nimi pomaga osiągnąć dziecku lepsze rezultaty.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zajmuje się specjalista psychiatra, psycholog, terapeuta, oligofrenopedagog.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (7)
/3 lata temu
Mi pomagają na lepszą pamięć długie spacery tak 2 godzinny codziennie mózg się dotlenienie i lepiej się mysli wiesz tez mam upośledzenie umysłowe lekkie ale tym się wcale nie przejmuje i ty tez się nie przejmuj tylko pracuj nad sobą i wszystko będzie dobrze
/4 lata temu
Lekkie upośledzenie umysłowe jest już niepelosprawnością,której nie widać. Osoba dotknięta takim schorzeniem ma w wielu czynnościach duże problemy. Nauczyciele odbierają takich uczniów jako leniów,którzy nie starają się,lub nie chcą się uczyć. W dzisiejszych czasach najlepiej jeszcze wyśmiać taką osobę. Oni nie chcą widzieć problemu. Robią wszystko,aby problemy od siebie odepchnąć. Czasem wręcz wyszydzić.Skomentować,skompromitować,=.
/4 lata temu
Jeśli to jest poważniejszy problem, to radzę umieścić taką osobę w ośrodku, zobaczcie - http://www.revita.org.pl/wolne-miejsca# W ośrodkach te dzieci mają ciągłą opiekę, nic im nie zagraża. A w domu? Ciągle to samo i rodzina która niestety z czasem traci cierpliwość...
POKAŻ KOMENTARZE (4)