Łagodny nowotwór tarczycy

Gruczolaki tarczycy są zazwyczaj małymi pojedynczymi guzami, otorebkowanymi, dobrze odgraniczonymi od otaczającego miąższu. Mogą być mnogie. Istotną rolę w ich powstawaniu odgrywa ciągłe pobudzanie receptora dla TSH w wyniku mutacji pojedynczego genu. Gruczolaki są guzami zimnymi tzn. że słabo wychwytują jod. Mogą produkować hormony tarczycy dając objawy nadczynności gruczołu.

Szczegóły diagnostyki badanie scyntygraficzne, ultrasonograficzne oraz biopsja aspiracyjna cienkoigłowa. Jednoznaczne określenie charakteru zmiany guzowatej tarczycy jest możliwe na podstawie badania histologicznego usuniętego guza. Leczenie polega na chirurgicznym wycięciu pojedynczego guzka lub płata tarczycy a niekiedy subtotalnej resekcji gruczołu, jeśli jest podejrzenie zmiany złośliwej lub nasilone są objawy nadczynności. Sporadycznie w obrębie tarczycy dochodzi do rozwoju mięśniaka gładkokomórkowego.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/6 lat temu
zal mmie tego