Łagodne nowotwory narządów moczowych

Jaka jest istota choroby? Onkocytoma to łagodny guz kory nerki pochodzenia nabłonkowego. Niekiedy bywa wieloogniskowy. Jest to guz lity, otorebkowany. Naczyniako-mięsniako-tłuszczak to rzadki łagodny nowotwór, który może powodować obfite krwotoki. Jest guzem pojedynczym, dużym. Gruczolaki nerek często występują u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek i długotrwale dializowanych. Są to małe, dobrze odgraniczone guzki kory.
Jakie występują objawy? Guzy z komórek aparatu przykłebuszkowego nerek produkują reninę, której skutkiem jest nadciśnienie tętnicze. W pęcherzu moczowym występuje brodawczak urotelialny – zwykle jednoogniskowe, brodawkowate zmiany stwierdzane przypadkowo lub w związku z bezbolesnym krwiomoczem. Ich obecność sygnalizuje zwiększone ryzyko wystąpienia guzów złośliwych. Łagodne nowotwory cewki moczowej występują rzadko, zwykle są to brodawczaki.
Postępowanie i leczenie Leczenie polega na chirurgicznej resekcji zmiany z następowym badaniem histologicznym.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)