POLECAMY

Krwotok podpajęczynówkowy, SAH

Jaka jest istota choroby? Istotą choroby jest wylanie się krwi, najczęściej tętniczej, do tzw. przestrzeni podpajęczynówkowej, która otacza mózg i zawiera płyn mózgowo-rdzeniowy. Powoduje to wiele niekorzystnych następstw.
Jakie występują objawy? Pierwszym objawem jest zwykle nagły, „piorunujący” ból głowy. Towarzyszyć mu mogą nudności, wymioty, zaburzenia świadomości, sztywność lub ból karku, drgawki.
Szczegóły diagnostyki Najważniejszym badaniem przy podejrzeniu SAH jest tomografia komputerowa mózgu, a w razie wyniku negatywnego pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego. Wykonuje się także angiografię, która jako jedyna ujawnia nie tyle wynaczynioną krew, co samego tętniaka.
Postępowanie i leczenie Chorym z podejrzeniem SAH należy zapewnić spokój i jak najszybciej wdrożyć odpowiednie postępowanie. Ma ono na celu operacyjne/zabiegowe zatamowanie krwawienia z tętniaka, a następnie zapobieganie i przeciwdziałanie powikłaniom (tj. skurcz naczyniowy i powtórne krwawienie). Rokowanie jest poważne: prawie połowa pacjentów umiera, a 1/3 pozostaje trwale niesprawna.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? SAH jest bezpośrednim zagrożeniem życia i powinien być leczony w szpitalu (oddział neurochirurgii/neurologii/OIOM).

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)