POLECAMY

Krwiak opłucnej

haemothorax

Krwiak opłucnej to obecność krwi w jamie opłucnej, a hematokryt płynu opłucnowego jest równy lub większy 50% hematokrytu krwi obwodowej. Najczęstszą przyczyną powstawania krwiaka opłucnej jest uraz mechaniczny klatki piersiowej. Uraz powoduje uszkodzenie naczyń tętniczych, a to jest przyczyną krwotoku do jamy opłucnej. Inną przyczyną powstania krwiaka opłucnej może być działanie medyczne takie jak biopsja opłucnej lub cewnikowanie dużych naczyń. Jeśli krwawienie jest masywne może dojść do wstrząsu. Jest to sytuacja, w której organizm nie jest w stanie zaopatrzyć w krew narządy obwodowe. Wstrząs to stan zagrożenia życia.   

Podział krwiaków opłucnej ze względu na ilość zgromadzonej krwi:

Mały krwiak-poniżej 400ml,

Średni krwiak-400-1500ml,

Duży krwiak- powyżej 1500ml krwi.

Objawy - Krwiak opłucnej

  • niepokój,
  • kaszel,
  • duszność,
  • kołatanie serca,
  • bladość skóry,
  • uraz-złamane żebra,
  • osłabienie,
  • ból w klatce piersiowej,
  • objawy wstrząsu-skąpomocz, zaburzenia świadomości, przyspieszone tętno, wilgotna skóra.

Leczenie - Krwiak opłucnej

Rozpoznanie krwiaka dokonuje się na podstawie wywiadu dotyczącego np. przebytego urazu oraz występujących objawów. Badania, które mogą potwierdzić obecność krwiaka opłucnej to Rtg klatki piersiowej, usg, nakłucie jamy opłucnej (płyn krwisty) oraz tomografia klatki piersiowej. Sposób leczenia zależy od stanu zdrowia osoby oraz od tego jak duży jest krwiak. W przypadku małego krwiaka wykonuje się punkcję opłucnej, jeśli metoda nie skutkuje kolejno przeprowadza się drenaż jamy opłucnej. W pozostałych przypadkach stosuje się leczenie operacyjne- wideotorakoskopię lub torakotomię. Szczególną uwagę zwraca się na wykonywanie ćwiczeń oddechowych oraz profilaktykę zakażenia miejsca w którym wprowadzono dren.

Profilaktyka - Krwiak opłucnej

Profilaktyka urazów klatki piersiowej:

Przestrzeganie przepisów drogowych oraz stosowanie zaleconych zabezpieczeń np. zapinanie pasów bezpieczeństwa (wypadki komunikacyjne).

Przestrzeganie przepisów BHP w zakładach pracy.

Opieka nad osobami starszymi.

Dodatkowe informacje - Krwiak opłucnej

Istotne znaczenie ma szybkie usunięcie krwi z jamy opłucnej, ponieważ zmniejsza ryzyko zwłóknienia opłucnej. Zwłóknienie opłucnej powoduje zmniejszenie ruchomości płuca i zaburza wentylację.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)