POLECAMY

Koarktacja aorty

Coarctatio aortae

Koarktacja aorty to wrodzone zwężenie aorty pobliżu odejścia przewodu tętniczego (przewodu Botalla) lub przyczepu więzadła tętniczego. Odcinek cieśni aorty u noworodka jest naturalnie zwężony (węższe o około 2mm) niż pozostałe odcinki aorty.  Koarktacja aorty to jakby dodatkowe zwężenie (większe niż naturalne). Wada ta częściej występuje u dziewczynek, u których stwierdzono Zespół Turnera. Koarktację aorty często stwierdza się w zespole „płetwiastej szyi”. Do końca nie znane są przyczyny powstawania wady, ale wspomina się o zaburzonym przepływie krwi przez cieśń aorty w życiu płodowym oraz o defekcie blaszki środkowej ściany łuku aorty.

Tradycyjny podział typów koarktacji aorty

 • typ dorosłych- zwężenie podprzewodowe (pod przewodem tętniczym),
 • typ niemowlęcy- zwężenie nadprzewodowe (nad przewodem tetniczym).

Uniwersalny podział typów koarktacji aorty:

 • zwężenie podprzewodowe
 • zwężenie nadprzewodowe,
 • zwężenie okołoprzewodowe (w miejscu przyczepu przetrwałego przewodu Botalla).

Podział koarktacji aorty ze względu na współistnienie z innymi wadami:

 • koarktacje złożone- skojarzone z innymi wadami wrodzonymi,
 • koarktacje proste- nie towarzyszą mu inne wady.

Objawy - Koarktacja aorty

Noworodki i niemowlęta:

 • niewydolność krążenia (duszność, przyśpieszona akcja serca,
 • obecne inne wady wrodzone,
 • brak tętna na tętnicy udowej (objaw występuje często),
 • niewydolność nerek,
 • zimne kończyny
 • powiększone serce.

Dzieci (w wieku przedszkolnym i szkolnym) oraz dorośli:

 • nadmierne tętnienie tętnic szyjnych,
 • nadciśnienie tętnicze (w kończynach górnych),
 • brak tętna na tętnicach  kończyn dolnych,
 • bóle łydek ( w czasie biegania),
 • krwawienia z nosa,
 • sylwetka atlety (rozbudowana klatka piersiowa i szczupłe kończyny dolne).

 

 

Leczenie - Koarktacja aorty

Diagnozę stawia się na podstawie badania echokardiograficznego z oceną przepływu metodą Dopplera, elektrokardiogramu, rtg klatki piersiowej oraz badania osłuchowego. W diagnostyce stosuje się również rezonans magnetyczny oraz tomografię komputerową. W leczeniu stosuje się prostaglandyny. Obecność koarktacji jest wskazaniem do leczenia operacyjnego. Po operacji może utrzymywać się nadciśnienie tętnicze. Chory powinien zgłaszać się raz w roku do kardiologa po to by szybko wykryć ewentualny nawrót zwężenia. W przypadku braku leczenia koarktacja może  prowadzić do zwału serca, zapalenia wsierdzia, udaru mózgu a nawet do śmierci. Powikłaniem leczenia operacyjnego może być: porażenie kończyn (bardzo rzadkie powikłanie), krwawienie oraz powstawanie tętniaków aorty.

Dodatkowe informacje - Koarktacja aorty

Wada dwukrotnie częściej występuje u chłopców. Koarktację aorty częściej stwierdza się u dzieci rasy białej w porównaniu z występowaniem u dzieci innych ras. Jeśli do zwężenia aorty dochodzi na wskutek operacji chirurgicznej nie określa się tego jako koarktacja aorty.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)