POLECAMY

Kiła późna

Jaka jest istota choroby? Kiła jest to choroba przenoszona drogą płciową wywoływana przez krętka kiły(Treponema pallidum) O kile późnej mówimy, jeżeli od momentu zakażenia minęły ponad dwa lata. Wyróżniamy kiłę późną utajoną oraz objawową(trzeciorzędową). Atakuje ona układ nerwowy bądź sercowo-naczyniowy.
Jakie występują objawy? Kiła ośrodkowego układu nerwowego może przebiegać bezobjawowo, jak również w zależności od czasu trwania choroby, mogą wystąpić udary, zmiany osobowości, zaburzenia mowy, pamięci, omamy czy urojenia.Kiła sercowo-naczyniowa może prowadzić do powstania tętniaka aorty, niedomykalności aortalnej czy zwężenia ujść tętnic wieńcowych. W praktycznie wszystkich narządach może dojść do powstania kilaków.
Szczegóły diagnostyki W diagnostyce stosuje się badanie odczynów kiłowych z krwi jak również badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.
Postępowanie i leczenie W leczeniu kiły późnej stosuje się antybiotyki, głównie penicylinę. Antybiotyk hamuje postęp choroby, ale nie może cofnąć już powstałych powikłań.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem kiły zajmuje się dermatolog – wenerolog.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)