POLECAMY

Jaskra wrodzona dziecięca

Jaka jest istota choroby? Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, które prowadzi do uszkodzenia tarczy nerwu wzrokowego jest wynikiem nieprawidłowej budowy kąta przesączania. Jaskra wrodzona występuje rzadko z częstotliwością około 1:10000, częściej u chłopców. W około 10% jest dziedziczona autosomalnie recesywnie. Rozwija się jedno- lub obuocznie.
Jakie występują objawy? Objaw wolego oka polega na zwiększeniu się wymiarów gałki ocznej. Zamglenie nabłonkowo-miąższowe rogówki bywa pierwszym objawem zauważanym przez rodziców zwłaszcza gdy towarzyszą mu łzawienie, światłowstręt i zaciskanie oczu. Na tarczy nerwu wzrokowego widoczne jest poszerzenie zagłębienia centralnego.
Szczegóły diagnostyki Diagnostyka jaskry wymaga badania okulistycznego na które składa się pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, gonioskopie (ocena kata przesączania) i pomiar średnicy rogówki.
Postępowanie i leczenie Leczenie jaskry wrodzonej wymaga zabiegu operacyjnego metodą goniotomii (nacięcie kata przesączania) lub trabekulotomii. Po operacji dziecko powinno pozostawać pod stała opieką okulisty ze względu na możliwość wystąpienia zaćmy, podwichnięcia soczewki lub nawrotu jaskry.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem jaskry wrodzonej zajmuje się okulista.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)