Inne zapalenia wątroby

Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje ropień wątroby, zapalenie żyły wrotnej, nieokreślone odczynowe zapalenia wątroby, ziarniniakowe zapalenie wątroby oraz inne zapalne choroby wątroby. Jednostki te różnią się etiologią, obrazem klinicznym, powikłaniami, rokowaniem oraz metodami leczenia. Omówienie tych zagadnień wykracza poza zakres niniejszego wpisu.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)