POLECAMY

Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem mózgu lub chorobą

Jaka jest istota choroby? Do tej kategorii należą różne stany wywołane przez chorobę, uszkodzenie, dysfunkcję mózgu lub somatyczną chorobę układową. Występują one kilka tygodni lub miesięcy po rozwinięciu choroby podstawowej i ustępują po złagodzeniu lub usunięciu przyczyn leżących u podstaw choroby stanowiącej ich podłoże.
Jakie występują objawy? W zależności od rodzaju zaburzeń psychicznych, których podłoże stanowi uszkodzenie, dysfunkcja mózgu lub chorobą somatyczna wśród objawów dominować mogą omamy (halucynoza organiczna), obniżona lub zwiększona aktywność psychoruchowa z objawami katatonicznymi (organiczne zaburzenia katatoniczne), zaburzenia urojeniowe, nastroju, lękowe lub dysocjacyjne. Następstwem może być także organiczna chwiejność afektywna oraz łagodne zaburzenia procesów poznawczych.
Szczegóły diagnostyki W diagnostyce wykorzystywane są wywiad, badanie fizykalne, neurologiczne, neuropsychologiczne.
Postępowanie i leczenie Leczenie polega na likwidacji lub ograniczeniu uszkodzenia czy dysfunkcji mózgu lub choroby leżącej prawdopodobnie u podłoża zaburzeń.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się specjalista neurolog lub psychiatra oraz, w zależności od choroby somatycznej, inny lekarz specjalista.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)