POLECAMY

Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze

Jaka jest istota choroby? Zagrożenie występuje w momencie gdy matka wcześniej nie chorowała i pierwszy kontakt patogenem nastąpił w czasie trwania ciąży. Do innych zakażeń wrodzonych i chorób pasożytniczych zalicza się drożdżycę, gruźlicę, listeriozę, zimnicę i toksoplazmozę. Patogeny transportowane są wraz z krwią z krwioobiegu matki poprzez łożysko do płodu.
Jakie występują objawy? Objawy obejmują powiększenie wątroby i śledziony, zapalenie płuc, wysypkę skórną, zmiany na błonach śluzowych, wady słuchu i oczu. Czasami wrodzone zakażenie może powodować zapalenie opon mózgowo rdzeniowych.
Szczegóły diagnostyki Podstawą diagnostyki jest badanie przedmiotowe, do tego dołączają się badania laboratoryjne krwi (poziom przeciwciał IgM), moczu, płynu mózgowo rdzeniowego.
Postępowanie i leczenie Podstawą leczenia jest zwalczenie zakażenia za pomocą specyficznych leków oraz leczenie objawowe wszystkich współistniejących patologii.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się pediatra, neonatolog

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)