Inne urazy porodowe

Jaka jest istota choroby? Główną przyczyną urazu jest ucisk na narząd podczas przedłużającego się porodu siłami . Do czynników sprzyjających należą między innymi hepatosplenomegalia, wrodzone zaburzenia krzepnięcia krwi, ciężki poród oraz niedotlenienie. Wyróżniamy dwa rodzaje uszkodzeń wątroby i śledziony: rozerwanie miąższu oraz krwawienie podtorebkowe
Jakie występują objawy? Rozerwanie miąższu przebiega gwałtownie, szybko narastają objawy wstrząsu krwotocznego, następuje wzdęcie powłok brzusznych i powiększenie moszny u chłopców. Z kolei krwawienie podtorebkowe przybiera przebieg utajony, jest on związany ze stopniowym narastaniem objętości krwiaka, współistnieją objawy anemii, niechęć do ssania, tachykardia, tachypnoe.
Szczegóły diagnostyki Głównym narzędziem diagnostycznym jest ultrasonografia. Tomografia komputerowa jest wskazana jeżeli możliwy jest transport dziecka
Postępowanie i leczenie W łagodnym krwawieniu wystarczy obserwacja, jeżeli dojdzie do rozerwania miąższu czy pęknięcia torebki krwiaka należy wykonać laparotomię, ewakuację krwiaka i chirurgicznie zaopatrzyć miejsce krwawienia. Należy wyrównywać niedobory krwi oraz czynników krzepnięcia.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się pediatra, chirurg dziecięcy

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)