Inne stany dotyczące powłok swoiste dla płodu i noworodka

Jaka jest istota choroby? Z powodu odmienności w budowie i fizjologii skóry, u noworodka występują swoiste zmiany dotyczące powłok. Zalicza się do nich martwica podskórnej tkanki tłuszczowej noworodków (sclerema), noworodkowy rumień toksyczny, uogólniony obrzęk płodu nie spowodowany chorobą hemolityczną, obrzęk gruczołu sutkowego u noworodka, niezakaźne zapalenie sutka u noworodka, wrodzony wodniak jądra, polip pępkowy u noworodka, zespół brązowego dziecka, skleroderma noworodków (tzw. twardzina noworodków), pokrzywka noworodków.
Jakie występują objawy? Objawy związane są ściśle z chorobą podstawową, w postaci zmian o charakterze rumieniowo-grudkowatym, pokrzywki, skóry bladej i woskowatej, obrzęków umiejscowionych lub uogólnionych, stwardnienia skóry, zmian o charakterze nowotworzenia, czy pofałdowania skóry z powodu hipoplazji mięśni brzucha.
Szczegóły diagnostyki Diagnostyka opiera się na obrazie klinicznym, badaniach obrazowych (USG) oraz ukierunkowanych badaniach dodatkowych, w podejrzeniu niektórych schorzeń konieczna jest biopsja skóry.
Postępowanie i leczenie W większości schorzeń powłok stosuje się leczenie objawowe i obserwacje. Część zmian może być leczona chirurgicznie.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się pediatra, neonatolog, chirurg dziecięcy

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)