Inne pylice płuc

Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje aluminozę, zwłóknienie boksytowe, berylozę, zwłóknienie grafitowe, syderozę, stannozę. Choroby te prowadzą do włóknienia tkanki płucnej.
Jakie występują objawy?
Jakie występują objawy? duszność i kaszel, z upływem czasu narastają, rozwija się niewydolność oddechowa. Zmiany są nieodwracalne, mają tendencję do samoistnego rozwoju.
Szczegóły diagnostyki Rozpoznanie opiera się na dokładnym zebraniu wywiadu z pacjentem, badaniu przedmiotowym oraz ocenie RTG klatki piersiowej. Wśród badań dodatkowych wymienić można tomografię komputerową wysokiej rozdzielczości, badania czynnościowe płuc oraz badanie plwociny.
Postępowanie i leczenie Leczenie jest wyłącznie objawowe.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się internista, lekarz rodzinny.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)