Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego

Jaka jest istota choroby? Urazy powstają w wyniku działania dużych sił mechanicznych podczas porodów powikłanych (poród pośladkowy, makrosomia, dysproporcja między wielkością głowy noworodka a drogami rodnymi, poród wczesny lub nagły). Do innych urazów okołoporodowych ośrodkowego układu nerwowego według klasyfikacji ICD 10 zaliczamy obrzęk mózgu spowodowany urazem porodowym, uraz porodowy nerwu twarzowego, uraz porodowy innych nerwów czaszkowych, uraz porodowy kręgosłupa i rdzenia kręgowego.
Jakie występują objawy? Objawy są zależne od lokalizacji i zakresu uszkodzenia. W porażeniu nerwu twarzowego twarz dziecka jest asymetryczna, można zaobserwować opadanie kącika ust. Uszkodzenie rdzenia zależnie od wysokości może objawiać się jako zmniejszenie lub brak aktywności ruchowej noworodka, zaburzenia oddychania (bezdechy, oddech periodyczny), wiotkość powłok brzusznych oraz zniesienie reakcji na ból
Szczegóły diagnostyki Rozpoznanie jest ustalane na podstawie obrazu klinicznego, oraz badań obrazowych (rezonans magnetyczny).
Postępowanie i leczenie Polega na leczeniu objawowym (doraźnej ochronie gałki ocznej przed wysychaniem przy porażenie nerwu twarzowego) i rehabilitacji ruchowej.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się pediatra, neonatolog neurolog dziecięcy.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)