Inne grzybice niesklasyfikowane gdzie indziej

Jaka jest istota choroby? Wszystkie grzybice sklasyfikowane pod tą nazwą należą do drobnoustrojów oportunistycznych. Oznacza to, że w normalnych warunkach nie są one chorobotwórcze dla człowieka. Do możliwości zakażenia dochodzi dopiero w przypadku znacznego osłabienia odporności człowieka np. w wyniku stosowania leków lub współwystępowania takich chorób przewlekłych jak cukrzyca.
Jakie występują objawy? Większość wymienionych powyżej grzybic lokuje się na skórze i w tkance podskórnej. W miejscach tych mogę one prowadzić do powstawania ropni i trudno gojących się owrzodzeń.
Szczegóły diagnostyki Potwierdzenie diagnozy odbywa się na podstawie mikroskopowego badania próbki pobranej z miejsca zakażenia.
Postępowanie i leczenie Leczenie w wielu przypadkach jest mało skuteczne i długotrwałe. Podstawą jest określenie i jeśli to możliwe właściwa terapia przyczyny obniżenia odporności.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Terapię prowadzi lekarz dermatolog, internista lub lekarz chorób zakaźnych.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)