Inne choroby zębów i przyzębia

Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje eksfoliację zębów w wyniku przyczyn układowych, utratę zębów z powodu wypadku, usunięcia lub miejscowych chorób przyzębia, zanik grzbietu bezzębnego wyrostka zębodołowego, zatrzymany korzeń zęba, powiększenie wyrostka zębodołowego, nieregularny wyrostek zębodołowy. Schorzenia te różnią się pomiędzy sobą etiologią, obrazem klinicznym, powikłaniami, rokowaniem oraz metodami leczenia. Omówienie tych zagadnień wykracza poza zakres niniejszego wpisu.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)